Skip to main content

Informacje o fundacji

Polska Fundacja Rozwoju Chirurgii Robotycznej powstała w celu realizacji planów promocji i rozwoju Chirurgii Robotycznej w Polsce poprzez działalność określoną w Statucie ustanowionym przez Fundatora. Została wpisana do Rejestru Stowarzyszeń 23.12.2022 r.

Fundacja jest organizacją pozarządową skupiającą profesjonalistów w dziedzinie chirurgii, stomatologii i inżynierii i zajmuje się szeroko rozumianą pomocą w celu wymiany doświadczeń, szkoleń, doskonalenia zawodowego, rozwoju techniki robotycznej i wprowadzania do praktyki klinicznej nowoczesnych technologii związanych z wykorzystaniem robotów w medycynie. Zakres działania Polskiej Fundacji Rozwoju Chirurgii Robotycznej został określony w statucie.

Główne kierunki działania Polskiej Fundacji Rozwoju Chirurgii Robotycznej to:

Promowanie i wspieranie rozwoju Chirurgii Robotycznej w Polsce.

Wspieranie rozwoju wiedzy medycznej i umiejętności operowania przy udziale technik robotycznych.

Doskonalenie techniki robotycznej wykorzystywanej do poprawy zdrowia ogółu społeczeństwa.

Fundacja jest wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w Rejestrze Stowarzyszeń pod nazwą
„Polska Fundacja Rozwoju Chirurgii Robotycznej”.

Siedzibą Fundacji w Polsce jest miasto Wołomin.

Fundacja działa na podstawie Statutu i podlega kontroli.

Organem reprezentującym Fundację jest Zarząd Fundacji.

Close Menu

Telefon:
+48 508 340 151

Email:
kontakt@fundacjachirurgiirobotycznej.pl

Adres:
Mieszka I 5 lok. 2
05-200 Wołomin